MŠ Žižkov


 Kapacita MŠ: 89 dětí
 Počet tříd: 4

 Provoz MŠ: 6:15 - 16:30
 Telefon: 569 429 287
 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

„Po cestě z kamínků“

 

Každý kamínek má v sobě při troše fantazie barvu nebe, vody, slunce, lásky, tradic a kultury, vzniku života, trávy i země. Je silný, plný energie, ale i pokoje a klidu. Je v naší dlani příjemný. Uklidňuje naše myšlenky, vyvolává snění i dobré pocity. Vyzařuje energii a vnitřní sílu.

 

Motto:

 

Po cestě z kamínků vydej se s námi,

pusť ruku tátovu a náruč mámy,

společně budeme poznávat svět,

připrav se, začneme za chvilku, hned.

 

 

Filozofií výchovného působení v naší mateřské škole je dát dětem možnost prožít aktivní a šťastné dětství. Chceme pro děti vytvářet co nejbarevnější mozaiku – skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí – kamínků. Do základní školy chceme předávat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s dospělými i s vrstevníky, děti se zdravým sebevědomím, ale také s úctou a pokorou vůči jiným.

                       

Cílem naší práce je předávat a zprostředkovat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí pomocí přímých zážitků a prožitků. Spolu s rodiči i všemi pracovníky chceme být pro naše děti dobrým týmem, který spolupracuje a podílí se na celém výchovně vzdělávacím procesu.

 

Školní vzdělávací program „Po cestě z kamínků“ je založen na metodách přímých zážitků, využívá přitom dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci. Pomocí na sebe navazujících tematických bloků získává dítě pomyslné kamínky, které napomáhají k rozvoji dítěte ve všech pěti rámcově vzdělávacích oblastech. Postupně se tak dítěti zobrazuje ucelená mozaika, která dítě výchovně vzdělává a připravuje pro život.

 

Naše dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

 

 1. Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu.
 2. Pomáhat rodině zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů.
 3. Přispívat k aktivnímu rozvoji a učení dítěte.
 4. Obohacovat denní program o nové prožitky.
 5. Vytvářet optimální podmínky pro vlastní rozvoj dítěte, maximálně podporovat jeho individuální možnosti.
 6. Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.
 7. Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.
 8. Učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.
 9. Poskytovat a zajišťovat dítěti odbornou péči.

10.Působit na dítě ve shodě se všemi rámcovými cíli a svým 
    chováním, jednáním i postoji dítě pozitivně ovlivňovat.

 

 

Společné téma pro školní rok 2020/2021

„Krok za krokem barevným rokem“.

 

a/ Integrované bloky:

 

 1. Kamínek přátelství
 2. Kamínek čarovný
 3. Kamínek ledový
 4. Kamínek duhový
 5. Kamínek zvídavý

 

V každém integrovaném bloku jsou jednotlivé vzdělávací oblasti implementovány jako mozaika barevných kamínků.

 

b/ Vzdělávací oblasti:

Dítě a jeho tělo        MODRÝ KAMÍNEK

Dítě a psychika         ŽLUTÝ KAMÍNEK

Dítě a ten druhý       ČERVENÝ KAMÍNEK

Dítě a společnost      BÍLÝ KAMÍNEK

Dítě a svět               ZELENÝ KAMÍNEK

 

OBSAH TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

JEDNOTLIVÝCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

TŘÍDA KOŤÁTEK - „NA NÁVŠTĚVĚ U KRTEČKA“ aneb

                  „S kamarády- šťastně, hravě a vesele“.

Integrované bloky:

 1. Kamínek přátelství - Krteček má kamarády
 2. Kamínek čarovný - Krteček se chystá na zimu
 3. Kamínek ledový - Zimní radovánky s krtkem
 4. Kamínek duhový - Probuzení krtečka
 5. Kamínek zvídavý- Krtek a sluníčko

 

TŘÍDA MOTÝLKŮ – „OD PODZIMU DO LÉTA, POHÁDKA K NÁM
                        PŘILÉTÁ“ aneb „S Kašpárkem tam a zpátky,
                        půjdem spolu do pohádky“

Integrované bloky:

 1. Kamínek přátelství – Lesní říše
 2. Kamínek čarovný – Kouzelná říše
 3. Kamínek ledový- Ledová říše
 4. Kamínek duhový – Barevná říše
 5. Kamínek zvídavý – Slunečná říše

 

TŘÍDA ŠTĚŇÁTEK – „ZVÍDÁLEK V NAŠEM MĚSTĚ“ aneb

                         „To je věcí k vidění“

Integrované bloky:

1.Kamínek přátelství – Zvídálek jde poprvé do školky

2.Kamínek čarovný – Zvídálek objevuje okolní svět

3.Kamínek ledový – Zvídálek na výpravě do historie našeho  
                        města

4.Kamínek duhový – Zvídálek v současném městě

5.Kamínek zvídavý – Zvídálek se připravuje do školy

 

 

TŘÍDA BERUŠEK - „HLEDÁ SE HUGO“ aneb

                        „Putování s Hugem aneb svět kolem nás“

Integrované bloky:

1.Kamínek přátelství – Každý má své místo

2.Kamínek čarovný – S přírodou jsme kamarádi

3.Kamínek ledový – Zima v Kláskovicích

4.Kamínek duhový – Plíškova zahrádka

5.Kamínek zvídavý – Modrá planeta, můj domov

 

Všechny integrované bloky jsou rozpracované ve Třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd.

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru