MŠ Žižkov


 Kapacita MŠ: 89 dětí
 Počet tříd: 4

 Provoz MŠ: 6:15 - 16:30
 Telefon: 569 429 287
 

Školní vzdělávací program

Filozofií výchovného působení v naší MŠ je dát dětem možnost prožít aktivní a šťastné dětství. Do ZŠ chceme předávat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s dospělými, bez vad řeči a se širokou slovní zásobou.

Cílem naší práce je předávat a zprostředkovat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí jejich vrstevníků. Chceme doplňovat rodinnou výchovu a usnadňovat dětem další životní i vzdělávací cestu. Snažíme se, aby se u nás děti cítily jistě, bezpečně a radostně.
 

Respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání:

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

 • Podpora tělesného rozvoje a zdraví dítěte
 • Systematický rozvoj řeči a cvičení schopností a dovedností, které dětem umožňují proces jeho dalšího rozvoje
 • Podpora chápání světa i dětské radosti z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivace dítěte k poznávání, učení, k chuti poznávat nové a objevovat neznámé
 • Rozvoj schopnosti přemýšlet a rozhodovat se, rozvoj tvůrčích a poznávacích schopností, zájmů a nadání
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se, reagovat na změny a přijímat je

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • Poskytovat dítěti poznávat takové hodnoty, jako lidská práva, solidarita se slabými, péče o druhé, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi
 • Přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot a tradic
 • Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
 • Vést děti k sociální soudržnosti, připravit je k vnímání různých kulturních komunit

Získání osobní samostatnosti

 • Rozvíjet sám sebe, vlastní zájmy a potřeby
 • Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, co udělá, plně odpovídá.
   

Dílčí cíle, které pokládáme za důležité:

 1. soustavné budování komunikace mezi rodinou a školou, která vede ke vzájemnému pochopení a zabezpečuje shodu ve výchově i vzdělávání dětí.
 2. cílená péče o zdraví a tělesný rozvoj – plánované aktivity:
  • podpora spontánních aktivit ve třídě i venku
  • pohybové chvilky dle momentální situace
  • 1x týdně TV
  • plavání, bruslení
  • zařazování preventivních chvilek Jak pečovat o své zdraví viz. Publikace Děti a zdraví a Děti a hry
 3. zvýšení zájmu dětí o životní prostředí (vycházky, výlety do přírody, pokusy)
 4. soustavný rozvoj řečových aktivit (čtení pohádek, recitace, zpěv, sluchové hry, divadlo)

 

Náš Školní vzdělávací program má název „Po cestě z kamínků“ a je rozdělen do 5 integrovaných bloků:

 • Kamínek přátelství
 • Kamínek čarovný
 • Kamínek ledový
 • Kamínek duhový
 • Kamínek zvídavý

Integrované bloky rozpracují učitelky ve třídních vzdělávacích programech do myšlenkových map podle podmínek a věku dětí. Při volbě dílčích činností se budou snažit zachovávat posloupnost od jednoduchého ke složitějšímu a zároveň budou dodržovat obsahovou návaznost.

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru