MŠ Žižkov


 Kapacita MŠ: 89 dětí
 Počet tříd: 4

 Provoz MŠ: 6:15 - 16:30
 Telefon: 569 429 287

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

„Po cestě z kamínků“

 

Každý kamínek má v sobě při troše fantazie barvu nebe, vody, slunce, lásky, tradic a kultury, vzniku života, trávy i země. Je silný, plný energie, ale i pokoje a klidu. Je v naší dlani příjemný. Uklidňuje naše myšlenky, vyvolává snění i dobré pocity. Vyzařuje energii a vnitřní sílu.

 

Motto:

 

Po cestě z kamínků vydej se s námi,

pusť ruku tátovu a náruč mámy,

společně budeme poznávat svět,

připrav se, začneme za chvilku, hned.

 

 

Filozofií výchovného působení v naší mateřské škole je dát dětem možnost prožít aktivní a šťastné dětství. Chceme pro děti vytvářet co nejbarevnější mozaiku – skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí – kamínků. Do základní školy chceme předávat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s dospělými i s vrstevníky, děti se zdravým sebevědomím, ale také s úctou a pokorou vůči jiným.

                       

Cílem naší práce je předávat a zprostředkovat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí pomocí přímých zážitků a prožitků. Spolu s rodiči i všemi pracovníky chceme být pro naše děti dobrým týmem, který spolupracuje a podílí se na celém výchovně vzdělávacím procesu.

 

Školní vzdělávací program „Po cestě z kamínků“ je založen na metodách přímých zážitků, využívá přitom dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci. Pomocí na sebe navazujících tematických bloků získává dítě pomyslné kamínky, které napomáhají k rozvoji dítěte ve všech pěti rámcově vzdělávacích oblastech. Postupně se tak dítěti zobrazuje ucelená mozaika, která dítě výchovně vzdělává a připravuje pro život.

 

Naše dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

 

 1. Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu.
 2. Pomáhat rodině zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů.
 3. Přispívat k aktivnímu rozvoji a učení dítěte.
 4. Obohacovat denní program o nové prožitky.
 5. Vytvářet optimální podmínky pro vlastní rozvoj dítěte, maximálně podporovat jeho individuální možnosti.
 6. Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.
 7. Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.
 8. Učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.
 9. Poskytovat a zajišťovat dítěti odbornou péči.

10.Působit na dítě ve shodě se všemi rámcovými cíli a svým 
    chováním, jednáním i postoji dítě pozitivně ovlivňovat.

 

 

 

Společné téma pro školní rok 2021/2022

„Kluci, holky pojďte hned objevovat s námi svět!“

 

a/ Integrované bloky:

 1. Kamínek přátelství
 2. Kamínek čarovný
 3. Kamínek ledový
 4. Kamínek duhový
 5. Kamínek zvídavý

 

V každém integrovaném bloku jsou jednotlivé vzdělávací oblasti implementovány jako mozaika barevných kamínků.

b/ Vzdělávací oblasti:

Dítě a jeho tělo        MODRÝ KAMÍNEK

Dítě a psychika         ŽLUTÝ KAMÍNEK

Dítě a ten druhý       ČERVENÝ KAMÍNEK

Dítě a společnost      BÍLÝ KAMÍNEK

Dítě a svět               ZELENÝ KAMÍNEK

 

OBSAH TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

JEDNOTLIVÝCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 TŘÍDA KOŤÁTEK

„Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima !“

Společně s panem Duháčkem budeme objevovat taje ročních období a poznávat svět kolem nás. Jsme první den ve školce, jééé tady je to krásné. Pan Duháček s paní učitelkou nás pěkně přivítají a ukáží nám šatnu a skříňky, na kterých jsou značky. Každý si musí zapamatovat tu svoji. Také si řekneme, jak to u nás v Koťátkách chodí a jaká dodržujeme pravidla. Vydáme se do podzimní přírody a budeme sledovat, jak je podzim barevný. Pohádkovou zimu přivítáme s Mikulášem a čertem, naučíme se koledy a prožijeme pohádkový advent. Až sluníčko zaťuká na dveře a příroda se probudí ze zimního spánku, budeme pozorovat první jarní kytičky a zvířátka. Je tady léto, všechno kvete a voní a my si s Duháčkem zopakujeme všechno, co jsme se ve školce naučili. A bylo tady celý rok prima.

 

Integrované bloky:

1. Kamínek přátelství: Kdo jsem já a kdo jsi ty

2. Kamínek čarovný: Barevný podzim

3. Kamínek ledový: Pohádková zima

4. Kamínek duhový: Jarní probuzení

5. Kamínek zvídavý: Vůně léta

 

 

TŘÍDA MOTÝLKŮ

„Dobrodružství s medvídkem Vildou aneb dýchej jako medvídek

 

Medvídek Vilda bydlí v dřevěné chaloupce se zahrádkou. Kdo Vildu zná, ví, že je to šikula, rozumbrada i popleta, který má stále něco na práci. Zvědavýma dětskýma očima objevuje svět, dokáže se radovat z maličkostí a nikdy se nenudí. V létě sbírá maliny, na podzim hrabe listí a při tom stihne zažít spoustu dobrodružství. Medvídek Vilda bude svými příběhy provázet děti ve třídě od jara do zimy. Společně s dětmi si Vilda vyzkouší jednoduchá cvičení na podporu dýchání, která přinášejí klid a mír, ale i potřebnou energii. Naučí je soustředit svou mysl a procvičit tělo. Stanou se na chvíli stromem, protáhnou se jako kotě nebo budou oddychovat jako medvídek, protože správné dýchání dokáže zázraky.

 

 

Integrované bloky:

1. Kamínek přátelství – Medvídek Vilda ve své chaloupce

2. Kamínek čarovný – Trable medvídka Vildy s listím

3. Kamínek ledový – Medvídek Vilda se zimy nebojí

4. Kamínek duhový – Medvídek Vilda se těší na jaro

5. Kamínek zvídavý – Medvídek Vilda se raduje ze sluníčka

 

 

TŘÍDA ŠTĚŇÁTEK

„Rok stromů“ (V letošním roce jsme se inspirovali knihou Vladimíry Ottomanské „ Rok stromů“.)

Průvodci celoročního putování v říši stromů budou dvojčata Honzík a Anička. S dětmi se vydáme na dobrodružnou cestu, kde se pokusíme poznat spoustu stromů, jejich využití pro člověka a pro přírodu. Smyslem putování bude také poznávání naší země, našeho města, přírody a také našich tradic. Zaměříme se na prožitkové učení formou hry nebo názorného vnímání. Zjistíme, jak se příroda mění během čtyř ročních období a také proč musíme přírodu chránit.  Využijeme krásnou zahradu mateřské školy k venkovním aktivitám a sportování. Vyrobíme si „strom naší třídy“ a jednotlivé „stromy života“ rodin dětí. Založíme s dětmi a s rodiči „Herbář stromů“. A protože už jsme skoro školáci, budeme si na školu nejen hrát, ale také se na ní připravovat nebo ji dokonce navštívíme.

Integrované bloky:

1. Kamínek přátelství – Starý dub a silák kaštan

2. Kamínek čarovný– Kouzelná líska a vánoční jedle

3. Kamínek ledový-Zimní modřín a jasan sportovec

4. Kamínek duhový– Bílá bříza a jarní vrba

5. Kamínek zvídavý– Lípa ochránce a harmonický javor

 

 

TŘÍDA BERUŠEK

„Cestování se Žofinkou a Žofíkem“

 

Do naší třídy se v tomto školním roce nastěhují dvě opičky – Žofinka a Žofík. Zpočátku se ve školce vůbec nebudou umět chovat, nebudou znát pravidla slušného chování a pro ošklivá slova nepůjdou daleko. My je však brzy všechno naučíme, aby nám tu spolu bylo hezky. Hned jak to budou umět, vydáme se na výlety. Navštívíme podzimní přírodu, peklíčko i nebíčko, prožijeme hezký předvánoční čas a možná budou i nějaké dárečky.  Vyjedeme si i do pohádky, protože každá správná pohádka nám dá nějaké moudro. Na jaře budeme pozorovat, jak se kapičky chytají za ruce a kam až se po vodě můžeme dostat. Žofince a Žofíkovi také ukážeme naše krásné město. Nejvíc se ale těšíme, až si budeme hrát na školu. Musíme to pořádně natrénovat, protože hned po prázdninách z nás už budou už školáci!

 

Integrované bloky:

1. Kamínek přátelství – Žofinka se Žofíkem poprvé v naší školce

2. Kamínek čarovný – Žofinka se Žofíkem v peklíčku i v nebíčku

3. Kamínek ledový – Žofinka se Žofíkem v pohádce

4. Kamínek duhový – Žofinka se Žofíkem v duhovém království

5. Kamínek zvídavý – Žofinka se Žofíkem v našem městě

 

Všechny integrované bloky jsou rozpracované v Třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd.

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru