MŠ Žižkov

 

 Kapacita MŠ: 89 dětí
 Počet tříd: 4
 Provoz MŠ: 6:15 - 16:30
 Telefon: 569 429 287              Telefon - zástupkyně    ředitelky: 739 691 901
 

 


Školní vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program

„Po cestě z kamínků“

 

Každý kamínek má v sobě při troše fantazie barvu nebe, vody, slunce, lásky, tradic a kultury, vzniku života, trávy i země. Je silný, plný energie, ale i pokoje a klidu. Je v naší dlani příjemný. Uklidňuje naše myšlenky, vyvolává snění i dobré pocity. Vyzařuje energii a vnitřní sílu.

 

Motto:

 

Po cestě z kamínků vydej se s námi,

pusť ruku tátovu a náruč mámy,

společně budeme poznávat svět,

připrav se, začneme za chvilku, hned.

 

 

Filozofií výchovného působení v naší mateřské škole je dát dětem možnost prožít aktivní a šťastné dětství. Chceme pro děti vytvářet co nejbarevnější mozaiku – skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí – kamínků. Do základní školy chceme předávat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s dospělými i s vrstevníky, děti se zdravým sebevědomím, ale také s úctou a pokorou vůči jiným.

                       

Cílem naší práce je předávat a zprostředkovat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí pomocí přímých zážitků a prožitků. Spolu s rodiči i všemi pracovníky chceme být pro naše děti dobrým týmem, který spolupracuje a podílí se na celém výchovně vzdělávacím procesu.

 

Školní vzdělávací program „Po cestě z kamínků“ je založen na metodách přímých zážitků, využívá přitom dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci. Pomocí na sebe navazujících tematických bloků získává dítě pomyslné kamínky, které napomáhají k rozvoji dítěte ve všech pěti rámcově vzdělávacích oblastech. Postupně se tak dítěti zobrazuje ucelená mozaika, která dítě výchovně vzdělává a připravuje pro život.

 

Naše dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

 1. Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu.
 2. Pomáhat rodině zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů.
 3. Přispívat k aktivnímu rozvoji a učení dítěte.
 4. Obohacovat denní program o nové prožitky.
 5. Vytvářet optimální podmínky pro vlastní rozvoj dítěte, maximálně podporovat jeho individuální možnosti.
 6. Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.
 7. Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.
 8. Učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.
 9. Poskytovat a zajišťovat dítěti odbornou péči.
 10. Působit na dítě ve shodě se všemi rámcovými cíli a svým chováním, jednáním i postoji dítě pozitivně ovlivňovat.

 

 

 

Společné téma pro školní rok 2023/2024

„Letem barevným světem“

 

a/ Integrované bloky:

 1. Kamínek přátelství
 2. Kamínek čarovný
 3. Kamínek ledový
 4. Kamínek duhový
 5. Kamínek zvídavý

 

V každém integrovaném bloku jsou jednotlivé vzdělávací oblasti implementovány jako mozaika barevných kamínků.

b/ Vzdělávací oblasti:

Dítě a jeho tělo        MODRÝ KAMÍNEK

Dítě a psychika        ŽLUTÝ KAMÍNEK

Dítě a ten druhý       ČERVENÝ KAMÍNEK

Dítě a společnost      BÍLÝ KAMÍNEK

Dítě a svět                ZELENÝ KAMÍNEK

 

OBSAH TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

JEDNOTLIVÝCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

 TŘÍDA KOŤÁTEK

„DOBRODRUŽSTVÍ S ČLOVÍČKY“

„S kamarády- šťastně, hravě a vesele“.

 

Děti se budou během září seznamovat s novou třídou a novým kamarádem Človíčkem, který je bude po celý školní rok doprovázet. V tomto období se snažíme, aby zde děti nalezly důvěru v pedagogy    i ostatní děti. Každému dítěti pomáháme s prvním rozkoukáním v novém prostředí a začleněním do kolektivu. Během celého roku se děti s Človíčkem budou učit základní pravidla ve třídě i mimo ni, hygienické návyky, budeme si povídat o vytváření kamarádských vztahů a vzájemné pomoci, učit se zvládat spory vzájemnou komunikací. Človíček dětem ukáže i svou novou kamarádku Človíčku, jeho rodinu a bude se chtít seznámit i se členy rodiny svých kamarádů. Pravidelně budeme zařazovat tělovýchovné chvilky, pohybové hry a hudebně pohybové hry.

 

TŘÍDA MOTÝLKŮ

„S POHÁDNÍČKEM TAM A ZPÁTKY POLETÍME DO POHÁDKY„

 

Byla jednou jedna pohádka…přidaly se k ní další a další a děti si s nimi hrály od podzimu do léta. V letošním roce nás budou provázet pohádky, které dětem představí skřítek Pohádníček. Bude to náš nový kamarád, který s dětmi zažije různá pohádková dobrodružství. Využijeme inspiraci z knih „Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá“ a „Veselý rok s pohádkami“. Děti se seznámí nejen s některými novými pohádkami, ale budou si hrát také s pohádkami klasickými, které už znají a mají je rády. Pohádky budou dětem pomáhat například při nastavování pravidel, poznávání našich tradic nebo při orientaci v základních sociálních situacích. Využijeme je u témat jako je rodina, příroda, zvířátka, barvy, tvary, roční období a další. Zaměříme se na zvládnutí praktických dovedností, jakými jsou základní hygienické návyky, oblékání, stolování, hra nebo úklid. Zaměříme se na prožitkové učení formou názorného vnímání nebo hry. Zjistíme, že pohádky a pohádkové knihy jsou velmi důležité k tomu, abychom se mnoho nového naučili. Zkrátka naše motto je: „Budeme se mít dobře jako v pohádce a dobro ať vždy zvítězí nad zlem.“

 

TŘÍDA ŠTĚŇÁTEK

„S KAPIČKOU KOLEM SVĚTA“

 

S kapičkou se vydáme za poznáním světa kolem nás. Při vstupu do šatny má každý svůj létající balon, se kterým se vydá na cestu za poznáním s kapičkou Věruškou. Ta nás seznámí nejenom s koloběhem vody v přírodě, ale bude se s námi systematicky připravovat na vstup do první třídy. Také navštíví všechny děti u nich doma a prožije s nimi víkend nebo prázdniny. 

 

TŘÍDA BERUŠEK

„JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, SE SLUNÍČKEM JE VŽDY PRIMA“

 

Příchod do MŠ po prázdninách je pro všechny děti velká změna. Ve třídě Berušek na nás bude čekat Sluníčko, které se těší na nové kamarády a se vším novým jim určitě pomůže. Hned na začátku si utvoříme Sluníčková pravidla, aby se nám tady společně hezky žilo. Těšíme se, až nás Sluníčko provede jednotlivými ročními obdobími a přinese nám spoustu nových zážitků a objevů. Na podzim za námi i za Sluníčkem přijde skřítek Jablečňák, budeme čarovat podzimními barvičkami a zavítáme do pohádky. A pak si začneme užívat adventní čas. Po čertovském a andílkovském týdnu začneme vyrábět vánoční dekorace a přát si kouzelné Vánoce. Doufáme, že se dočkáme pořádné sněhové nadílky, abychom to mohli pořádně rozjet na našem kopci na zahradě. No a pak už budeme písničkami vítat Masopust a oslavíme ho tanečním rejem různých masek. Na jaře budeme společně už zase probouzet Sluníčko a těšit se, až se nám zazelená travička a rozkvetou první kytičky a stromy. Sluníčko bude sice ještě hodně zápasit s mraky, ale i deštík je přece hodně důležitý pro tu naši krásnou Zemi, takže s nějakým tím Aprílem počítáme. Snad nezmokneme, až poletíme na slet čarodějů a čarodějnic. V hezkých slunečných dnech se budeme procházet po našem městě a se Sluníčkem zavítáme k našim domovům. A protože jsme předškoláci, přijde čas těšení se na školu. Budeme si na ni hrát a půjdeme se také podívat na současné prvňáčky do první třídy. Ale s našimi kamarády ze školky si to ještě hezky užijeme. Uskutečníme společnou námořnickou výpravu na zahradě naší školky a pak už opravdu: „Námořníci! Vyplouváme na plavbu do školy!“

 

Všechny integrované bloky jsou rozpracované v Třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd.

 

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru