MŠ Žižkov


 Kapacita MŠ: 89 dětí
 Počet tříd: 4

 Provoz MŠ: 6:15 - 16:30
 Telefon: 569 429 287            Mobilní telefon - vedoucí    učitelka: 739 691 901

 

 


Školní vzdělávací program

„Po cestě z kamínků“

 

Každý kamínek má v sobě při troše fantazie barvu nebe, vody, slunce, lásky, tradic a kultury, vzniku života, trávy i země. Je silný, plný energie, ale i pokoje a klidu. Je v naší dlani příjemný. Uklidňuje naše myšlenky, vyvolává snění i dobré pocity. Vyzařuje energii a vnitřní sílu.

 

Motto:

 

Po cestě z kamínků vydej se s námi,

pusť ruku tátovu a náruč mámy,

společně budeme poznávat svět,

připrav se, začneme za chvilku, hned.

 

 

Filozofií výchovného působení v naší mateřské škole je dát dětem možnost prožít aktivní a šťastné dětství. Chceme pro děti vytvářet co nejbarevnější mozaiku – skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí – kamínků. Do základní školy chceme předávat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s dospělými i s vrstevníky, děti se zdravým sebevědomím, ale také s úctou a pokorou vůči jiným.

                       

Cílem naší práce je předávat a zprostředkovat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí pomocí přímých zážitků a prožitků. Spolu s rodiči i všemi pracovníky chceme být pro naše děti dobrým týmem, který spolupracuje a podílí se na celém výchovně vzdělávacím procesu.

 

Školní vzdělávací program „Po cestě z kamínků“ je založen na metodách přímých zážitků, využívá přitom dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci. Pomocí na sebe navazujících tematických bloků získává dítě pomyslné kamínky, které napomáhají k rozvoji dítěte ve všech pěti rámcově vzdělávacích oblastech. Postupně se tak dítěti zobrazuje ucelená mozaika, která dítě výchovně vzdělává a připravuje pro život.

 

Naše dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

 1. Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu.
 2. Pomáhat rodině zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů.
 3. Přispívat k aktivnímu rozvoji a učení dítěte.
 4. Obohacovat denní program o nové prožitky.
 5. Vytvářet optimální podmínky pro vlastní rozvoj dítěte, maximálně podporovat jeho individuální možnosti.
 6. Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.
 7. Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.
 8. Učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.
 9. Poskytovat a zajišťovat dítěti odbornou péči.
 10. Působit na dítě ve shodě se všemi rámcovými cíli a svým chováním, jednáním i postoji dítě pozitivně ovlivňovat.

 

 

 

Společné téma pro školní rok 2022/2023

„Naše Země kulatá je, říká se to!“

 

a/ Integrované bloky:

 1. Kamínek přátelství
 2. Kamínek čarovný
 3. Kamínek ledový
 4. Kamínek duhový
 5. Kamínek zvídavý

 

V každém integrovaném bloku jsou jednotlivé vzdělávací oblasti implementovány jako mozaika barevných kamínků.

b/ Vzdělávací oblasti:

Dítě a jeho tělo        MODRÝ KAMÍNEK

Dítě a psychika        ŽLUTÝ KAMÍNEK

Dítě a ten druhý       ČERVENÝ KAMÍNEK

Dítě a společnost      BÍLÝ KAMÍNEK

Dítě a svět                ZELENÝ KAMÍNEK

 

OBSAH TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

JEDNOTLIVÝCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

 TŘÍDA KOŤÁTEK

 

„Krteček a kamarádi ve školce se mají rádi“

 

TVP na školní rok 2022-23 vychází z námětu knihy Miroslavy Sloupové „Rok s krtkem“.

Děti se seznámí s postavou krtečka, kterého většina zná z kreslených pohádek Zdeňka Milera. Krteček nás bude provázet celý rok a bude sledovat veškeré dění ve třídě. Díky krásným pohádkám se děti seznámí i s dalšími kamarády-zvířátky a zažijí s nimi nové příběhy a dobrodružství.

Zpočátku dětem krteček pomůže s adaptací na nové prostředí mateřské školy, seznámí je s pravidly třídy a společně se naučíme sebeobsluze. Budeme pozorovat barevnou podzimní přírodu a také se postaráme o naši zahrádku. V zimě si zahrajeme na čertíky a užijeme si adventní čas. S krtečkem a kamarády si zadovádíme na sněhu, navštívíme zvířátka v parku a užijeme si masopustní slavnosti. Až sluníčko zaťuká na dveře, probudíme s krtečkem všechna zvířátka a kytičky. Na chvíli se také přeneseme do pohádkového světa a pak už se budeme těšit na Velikonoce. Nesmí chybět také čarodějnické dovádění. A s blížícím se létem za námi dokonce zavítají i indiáni.

Pomocí poučných a často veselých situací ze života zvířátek budeme přibližovat dětem nenásilnou formou některé principy, které fungují ve světě lidí. Seznámí se s tématy, které souvisí s přírodou, s tradicemi nebo jazykovými dovednostmi. Dětem i momentální situaci se přizpůsobí činnosti řízené a spontánní. Upřednostníme činnosti zaměřené na prožitkové učení formou hry nebo názorného vnímání. Budeme maximálně respektovat individualitu dítěte a napomáhat v poznání všeho nového, s čím se děti setkají a seznámí.

Integrované bloky:

 1. Kamínek přátelství – Krtek poprvé ve školce
 2. Kamínek čarovný – Krtek na podzim a o Vánocích
 3. Kamínek ledový – Co dělají kamarádi v zimě
 4. Kamínek duhový – Jak krtek s kamarády přivolal jaro
 5. Kamínek zvídavý -  Krtek jede na výlet

TŘÍDA MOTÝLKŮ

 

„Veselý rok s pohádkami“

 V letošním roce budeme poznávat svět kolem nás společně s hrdiny klasických i jiných pohádek. Každá z pohádek nás příjemně naladí na pozorování změn v přírodě během čtyř ročních období, na poznávání našeho města, i připomínání si lidových tradic. S Motýlem Emanuelem si zopakujeme, jak se máme ve školce chovat, aby nám společně bylo hezky. Na podzim se vydáme do lesa na houby s Červenou Karkulkou nebo do ovocného sadu s Červíkem Pepíkem. S Čertem a Káčou budeme očekávat příchod Mikuláše, a do Vánočního lesa nás zavedou zvířátka. Zimní radovánky si budeme užívat s pohádkou O dvanácti měsíčkách nebo s Palečkem a jeho kamarády. Jaro uvítáme s Šípkovou Růženkou a poté se budeme těšit na pohádky o zvířátkách. S každou pohádkou se z nás stanou i opravdoví herci nebo diváci. Vše si budeme užívat s panem Duháčkem, který se na nás těšil celé letní prázdniny.

Integrované bloky:

 1. Kamínek přátelství - Do školky za pohádkou
 2. Kamínek čarovný - Dráček letí za pohádkou
 3. Kamínek ledový - Sněhuláčci hrají pohádky
 4. Kamínek duhový - Jarní probuzení s pohádkou
 5. Kamínek zvídavý - Pohádkové prázdniny

 

TŘÍDA ŠTĚŇÁTEK

 

„Ufonek na planetě Zemi“

 

Ve Vesmíru je živo, pořád tam něco svítí, bliká a lítá, samé: Prásk! a Bum! Ale pro děti to ve Vesmíru moc není, zato na Zemi se dějí věci.

 

Berta je nejmenší holčička ze školky, která nosí obrovské brýle. Ufík  přilétá ve chvíli, kdy Bertě hrozí vážné zranění letícím míčem.  Zachraňuje ji a od této chvíle jsou z nich nejlepší kamarádi. O existenci prťavého návštěvníka z vesmíru však ví jen Berta. Ufík pochází totiž z jedné daleké, neobyčejné planety. A zda mu to za tu dlouhou cestu až k nám na Zem stojí? Létá sem přece za Bertou a pravé přátelství nikdy není obyčejné. Pro pravé přátelství není problém ani vesmírná vzdálenost! Společně zažijí různá dobrodružství a společně si předávají vzájemně své znalosti.

 

Integrované bloky:

 1. Kamínek přátelství – Neobyčejné přátelství Ufíka a Berty
 2. Kamínek čarovný – Kouzelný svět 
 3. Kamínek ledový – Zimní radosti 
 4. Kamínek duhový – Zvířecí kamarádi 
 5. Kamínek zvídavý – Setkání s maminkou 

 

 

 

 

TŘÍDA BERUŠEK

 

„Letem světem s Beruškou Tinuškou“

 

Letos všechny děti ve třídě přivítá Beruška Tinuška. Je to velká cestovatelka a my s ní budeme poznávat svět. Nejdřív se spolu zabydlíme ve školce, potom jí představíme naše domovy a ukážeme jí město Havlíčkův Brod. Než se vydáme na daleké cesty, zůstaneme a něco se dozvíme o České republice. Užijeme si podzimní svátky a Beruška Tinuška nám poví, jak se tyto svátky slaví ve světě. Svátků a tradic je i plný prosinec, i ty si prožijeme na vlastní kůži, protože na tento předvánoční čas se těšíme celý rok. Rádi radost rozdáváme a rádi dárky dostáváme… a třeba se i nějakých dočkáme v naší školce. Zimní radovánky u nás trvají jen chvíli, my se vydáme na své první daleké cesty a prozkoumáme místa, kde je nekončící zima – na Severní i Jižní pól. A až se vrátíme, budeme slavit masopust a užívat si karnevalové veselí. Jaro přivítáme Pohádkohraním a tradičními Velikonocemi. Jako každý rok se na týden ocitneme v „čarodějnické škole“ a budeme se pomalu chystat i do opravdové školy, protože z nás brzy budou školáci. Ale než se tak stane, vyletíme ke hvězdám a užijeme si vesmírné putování. A až se vrátíme, prožijeme indiánské léto v indiánské vesnici. 

 

Integrované bloky:

 1. Kamínek přátelství – Beruška Tinuška v našem městě, v naší zemi
 2. Kamínek čarovný – Svátky a tradice u nás i ve světě
 3. Kamínek ledový – S Beruškou Tinuškou od severu na jih
 4. Kamínek duhový – Cestujeme po světě s pohádkami
 5. Kamínek zvídavý – Ke hvězdám a zpět, rovnou do indiánské vesnice

 

Všechny integrované bloky jsou rozpracované v Třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd.

 

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru