MŠ Žižkov

 

 Kapacita MŠ: 89 dětí
 Počet tříd: 4
 Provoz MŠ: 6:15 - 16:30
 Telefon: 569 429 287              Telefon - zástupkyně    ředitelky: 739 691 901
 

 


KOŤÁTKA

tel: 705 894 830

Bc. Markéta Jílková
Jana Bastlová

MOTÝLCI

tel: 705 894 832

Zdeňka Nevoralová
Bc. Klára Karbanová
asistentka Daniela Bendová

ŠTĚŇÁTKA

tel: 705 894 831

Mgr. Elena Kociánová
Hana Bäuchelová

BERUŠKY

tel: 705 894 829

Mgr. Soňa Švejdová
Bc. Hana Zvolánková
asistentka Aneta Vendlová, Dis.

 

1.třída – Koťátka - pro děti ve věku 3-4 roky, maximálně 25 dětí.

 

Do třídy Koťátek dochází nejmladší děti z naší školky. Maximální pozornost zde věnujeme adaptačnímu období, jehož délku přizpůsobujeme individuálním potřebám každého dítěte. Zaměřujeme se na pravidla společného soužití s kamarády. Vedeme děti k sebeobsluze. Stěžejní aktivitou v této třídě je hra, při které se děti učí vnímat jeden druhého. Každý prožitek dítěte využíváme k získávání základních dovedností a vědomostí. Navozujeme příjemnou a milou atmosféru, aby se u nás našim nejmenším líbilo.

 

2. třída – Motýlci – pro děti ve věku 4 – 5 let, maximálně 25 dětí.

 

Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi ve třídě Motýlků navazujeme na získané vědomosti a dovednosti z předchozí třídy. Opakujeme a kotvíme společná třídní pravidla. Učíme se vzájemně spolupracovat, komunikovat, pracujeme ve dvojicích i ve skupinách. Zařazujeme aktivity s prvky prosociálního chování. Využíváme dětskou zvídavost k obohacování všech. Prožitkem předáváme dětem nové poznatky z nejrůznějších oblastí našeho světa.

 

3. třída – Štěňátka – pro děti ve věku 5 – 6 let, maximálně 25 dětí.

4. třída – Berušky – pro děti ve věku 5 – 7 let, maximálně 14 dětí.

 

Obě tyto třídy jsou pro děti předškolního věku. Při práci s těmito dětmi se cíleně a intenzivně zaměřujeme na předškolní přípravu. Vedeme je k samostatnosti, zodpovědnosti, společné komunikaci a kooperaci. Posilujeme jejich zdravé sebevědomí a sebedůvěru. Nejrůznějšími metodami a formami práce u nich rozvíjíme důležité oblasti, potřebné pro vstup do první třídy. Děti se účastní různých sportovních aktivit (plavání, bruslení, lyžování), navštěvují knihovnu, planetárium a mnoho dalších programů, které jsou koncipovány právě pro předškoláky. Třída Berušek je naplňována pouze do počtu 14 dětí, čímž je zajištěn maximální individuální přístup ke každému dítěti, kterému vyhovuje menší kolektiv. Je vhodná i pro děti, které mají specifické vzdělávací potřeby nebo pro děti s odkladem školní docházky.

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru